श्री बालाजी कार्पोरेट, कोंढापुरी.

'कामात अचुकता हिच आमची व्यवसायीकता'
ग्रुप ऑफ कंपनीज

१) माउली एन्टरप्राजेस                                              
४) अजय क्रेन्स
२) अजय ट्रान्सपोर्ट                                                   ५) श्री बालाजी एन्टरप्रायजेस
३) रणजीत एन्टरप्रायजेस                                            ६) श्री बालाजी कार्पोरेट, चंदननगर.
(वुडन बॉक्स कारखाना)
(पी.पी. बॉक्स कारखाना)

गट नं.  623, मु. पो. कोंढापुरी, ता. शिरूर, जि. पुणे. शासकीय दुध डेअरी शेजारी.
मोबाईल नं. - 9822155100, 9822153100

Email - ranjit.entp@yahoo.co.in, ajay.trans@yahoo.co.in
Facebook - Vinay Gaikwad

  • 1

दुकानदाराने चिमुकलीला चॉकलेट नाकारणे योग्य आहे का? दुकानदारावर कारवाई व्हावी काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही