याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही


शिरूर तालुक्‍यात किराणा दुकानदारांकडून चढ्या भावाने मालाची विक्री होत आहे काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही