शिरूर तालुक्याचा बारावीचा निकाल 90 टक्के

शिरूर तालुक्याचा बारावीचा निकाल 90 टक्के लागला असून 5 हजार 308 पैकी 4 हजार 775 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्यातील 2 कनिष्ठ महाविद्यालयांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे....
आणखी >>

संबंधित बातम्या

 

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वाघाळे, ता. शिरूर, जि. पुणे.

""

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वाघाळे, ता. शिरूर, जि. पुणे.

आणखी >>

Class-XII - Subject : English

G R A M M A R

1)    Tenses
    It is said that grammar is the basic of a language and tense is the basic or grammar.  So we must know the tense. ....

आणखी >>

संबंधित लेख