निमगाव म्हाळुंगी - ऊठ बळीराजा...

Image may contain: 1 person, standing, cloud, sky, shoes, grass, outdoor and natureऊठ बळीराजा,
लाग कामाला जोमानं।
सरीवर सर येईल धावून,
अंग भिजल घामानं॥

झाली थोडी गारपीट,
म्हणून काय झालं...?
हातामधलं नेलंय,
नशिबातलं थोडच गेलं॥

आले आभाळ भरून,
सुटला सोसाट्याचा वारा ।
चिंब भिजल हे रान,
येतील श्रावण जलधारा ॥

वापसा झाला शेतामधी,
पेरणी करण्या पाभार धरू ।
धरणी मायेच्या कुशीत,
नवे बिज हे पेरू ॥

बुडून गेला दिवस,
पाखरं विसावली घरट्यामधी ।
जगात कोणालाच तुझी,
सर येणार नाही कधी ॥

ऊठ बळिराजा,
असा हताश नको होवू ।
एकमेकां साथ देऊन,
गाणं शिवाराचं आपण गाऊ ॥

- कु. आकाश हरिभाऊ भोरडे
मु.पो.निमगाव म्हाळूंगी
ता.शिरूर, जि. पुणे 412209
मो.नं. 9156715275

संबंधित लेख

  • 1

शिरूर तालुक्यातील 'काही' रुग्णालयांमध्ये निष्काळजीपणा केला जातो, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही