श्री गणेशा पेट्रोलियम (रांजणगाव गणपती)

श्री गणेशा पेट्रोलियम  बेकर्ट चौक, रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे.

 दिनांक

 पेट्रोल (रुपये)

 डिझेल (रुपये)

1 मार्च 77.58 69.33
4 मार्च
78.00 69.83
5 मार्च
78.06 69.93
6 मार्च 
78.06
69.93
7 मार्च 78.06
69.93
8 मार्च
78.06
69.83
9 मार्च
78.13
69.83
10 मार्च
78.22 69.83
11 मार्च
78.28 69.72
12 मार्च
78.23
69.65
13 मार्च
78.23
69.65
 

27 फेब्रुवारी
77.52
69.22
28 फेब्रुवारी
77.59
69.30
     

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या