श्री गणेशा पेट्रोलियम (रांजणगाव गणपती)

Image may contain: sky and outdoor
श्री गणेशा पेट्रोलियम  बेकर्ट चौक, रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे.

 दिनांक

 पेट्रोल (रुपये)

 डिझेल (रुपये)

1 नोव्हेंबर 85.05 76.29
4 नोव्हेंबर
84.47
75.84
5 नोव्हेंबर 84.25
75.63
06 नोव्हेंबर
84.11
75.54
07 नोव्हेंबर
84.11
75.54
13 नोव्हेंबर
83.14
74.62
14 नोव्हेंबर
83.14
74.62
15 नोव्हेंबर
82.99
74.5219 ऑक्टोबर
87.63
77.93
20 ऑक्टोबर
87.63
77.93
21 ऑक्टोबर
87.38 77.75
22 ऑक्टोबर 87.09
77.47
23 ऑक्टोबर
86.99
77.40
24 ऑक्टोबर
86.90
77.40
25 ऑक्टोबर 86.75 77.35
26 ऑक्टोबर
86.51
77.28
27 ऑक्टोबर 
88.91
76.91
28 ऑक्टोबर
85.72
76.57
29 ऑक्टोबर 85.43
76.36

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या