याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही


शेतकऱयांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे, असे आपणास वाटते?
 होय
 नाही
 माहित नाही