याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही


शिरुर तालुक्याला जिल्हा परिषदेचे सभापती पद मिळावे असे अापणांस वाटते का ?
 होय
 नाही
 माहित नाही