याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही


कोरोना व्हायरच्या पार्श्वभूमिवर नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वाधिक कोणावर आहे?
 पोलिस
 डॉक्टर
 नागरिक
 प्रशासन
 अन्य