Smart मुले/मुली तत्काळ पाहिजेत...

Image may contain: one or more people, phone, screen and textशिरूर तालुक्यात अग्रगण्य असलेल्या www.shirurtaluka.com या संकेतस्थळासाठी Video News करण्याबरोबरच मुलाखती घेण्यासाठी Smart मुले/मुली तत्काळ पाहिजेत.

संपर्कः
तेजस फडके : 9766 11 7755 / 9423 020103
shirurtaluka@gmail.com


शिरूर तालुक्यातील अवैध धंदे कायमस्वरूपी बंद होतील, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही