रोहण राजेंद्र भोसले

नावः रोहण राजेंद्र भोसले
ई-मेल:
rohan.bhosale2010@gmail.com
जन्मतारीखः 07/02/1990
मूळ गावः
आलेगाव पागा
शिक्षणः BSc.Agri
आवडः
अधिकारी पदावरील निवड / वर्षे : 2013
सध्याचे पद व ठिकाण:
जिल्हा कृषि अधिकारी जिल्हा परिषद धुळे

आणखी >>

शेखर संपत देवकर

नावः शेखर संपत देवकर
ई-मेल: shekhardeokar1@gmail.com
जन्मतारीखः 22/05/1987
मूळ गावः
रांजणगाव गणपती
शिक्षणः B.sc (agri)
आवडः लेखन आणि वाचन
अधिकारी पदावरील निवड / वर्षे : 2016
सध्याचे पद व ठिकाण:
Range forest officer

आणखी >>

तुषार हरिषचंद्र ढमढेरे

नावः तुषार हरिषचंद्र ढमढेरे
ई-मेल:
tushar.dhamdhere63@gmail.com
जन्मतारीखः 21 मार्च
मूळ गावः
तळेगाव ढमढेरे
शिक्षणः M.Sc.(Agriculture)
आवडः Ranching
अधिकारी पदावरील निवड / वर्षे : State Forest service 2008
सध्याचे पद व ठिकाण:
Range forest officer Shirur

आणखी >>
  • 1