- पोपट ज्ञानेश्वर पाचंगे - ढोकसांगवी

नाव : पोपट ज्ञानेश्वर पाचंगे
मो. नं. : 9881030138
जन्मतारीख : 26 मार्च 1986
पत्ता : ढोकसांगवी गणेशानगर, ता. शिरूर, जि. पुणे.
ईमेल : pachangepopat@gmail.com, popatpachange@rediffmail.com
रक्तगट : बी पॉझिटीव्ह
अनुभव :
  • 12 फेब्रुवारी 2008 पासून दै. पुण्यनगरी
  • 26 मार्च 2010 पासून दै. प्रभातमध्ये ‘बातमीदार’.
  • जून 2011 पासून www.shirurtaluka.com मध्ये ‘विशेष प्रतिनिधी’ म्हणून कार्यरत.
सदस्य : महाराष्ट्र राज्य मराठी पञकार संघ.
उपाध्यक्ष : शिरूर तालुका मराठी पञकार संघ.
उपाध्यक्ष : शिरूर तालुका भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन समिती, शिरूर.
सदस्य : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती, ढोकसांगवी, ता. शिरूर.   
सदस्य : जय गणेशा फार्म हाऊस, ढोकसांगवी, गणेशानगर, ता. शिरूर.

संबंधित लेख


बाबूराव पाचर्णे विरुध्द अशोक पवार अशी तुल्यबळ लढत होणार आहे. दोघांमध्ये जड पारडे कोणाचे?
 बाबूराव पाचर्णे
 अशोक पवार
 अन्य