राजेंद्र रणजित जगदाळे (पाटील)

नाव : राजेंद्र रणजित जगदाळे (पाटील)
पत्ता : करडे, ता. शिरुर, जि. पुणे
जन्मतारीख : १३ जानेवारी १९७५
मो. नं :  ९८५०३९५५५५
इमेल : rajendrajagdale9292@gmail.com
शिक्षण : १२ वी
आवड : समाजसेवा

आणखी >>

संगिता महेंद्र मल्लाव

नाव : संगिता महेंद्र मल्लाव
पत्ता : काचीआळी, शिरुर, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख : ०४/०७/१९६९
ईमेल : mallavsangeeta@gmail.com
शिक्षण : बी.ए
आवड : समाजसेवा
पद : नगरसेविका, शिरुर नगरपालिका, शिरुर

आणखी >>

विशाल निळकंठ घायतडक

नाव : विशाल निळकंठ घायतडक
पत्ता : करडे, ता.शिरुर, जि.पुणे.
जन्मतारीख : 16 ऑगस्ट 1988
मो. नं. : 9881641111
इमेल : saikhushi1111@gmail.com
शिक्षण : B.A
आवड : समाजसेवा

आणखी >>