डॉ. संतोष रामा दुंडे

नाव - डॉ. संतोष रामा दुंडे
पत्ता - अथर्व हॉस्पिटल, करंजावणे रोड, रांजणगाव गणपती, ता. शिरुर, जि. पुणे.
जन्मतारीख - 03/10/1980
मो. नं. - 9975249999
इमेल - drsantoshd80@gmail.com
शिक्षण - M.B.B.S,D.Ortho., A.F.I.H

आणखी >>
  • 1

शिरूर तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा कायमस्वरूपी बंद होईल, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही