कारेगाव-कर्डे रोडवर प्लॉट विकणे आहे...

Image may contain: outdoor
कारेगाव-कर्डे रोडवर प्लॉट विकणे आहे...
पुणे-नगर रस्त्यापासून 1 कि.मी. अंतरावर कारेगाव-कर्डे रोडवर 20 गुंठ्याचा प्लॉट विकणे आहे.
संपर्क -
सचिन मदगे - 9881607492
अतुल -  9028933255

  • 1

शिरूर तालुक्यात लोकसभेची निवडणूक 'काटे की टक्कर' अशी होईल, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही