ब्रेकिंग

ब्रेकिंग

आजचा वाढदिवस

इतर संबंधित बातम्या

आजचा वाढदिवस: मयुर ओस्तवाल
आजचा वाढदिवसः महेंद्रजी कोठारी
आजचा वाढदिवस:- तेजस फडके
आजचा वाढदिवस:- अ‍ॅड किरण रासकर
आजचा वाढदिवसः अथर्व शेळके
आजचा वाढदिवस: दत्तात्रय कोहकडे
आजचा वाढदिवस: अमोल घायतडक
आजचा वाढदिवस: संदीप कुटे
आजचा वाढदिवसः डॉ. अंकुश लवांडे
आजचा वाढदिवस:- कांचन पांडुरंग फडके
ह भ प रामदास महाराज फडके
आजचा वाढदिवसः लोकनेते बाबूराव पाचर्णे
आजचा वाढदिवस: संदीप सोनवणे
आजचा वाढदिवस:- श्री रविंद्र पाटील
आजचा वाढदिवस:- श्री अक्षय ताठे
आजचा वाढदिवस: सतिशराव डोंगरे
आजचा वाढदिवस: दशरथ फडके
आजचा वाढदिवस: कु. स्वरा किरण चौधरी
आजचा वाढदिवस: सुदर्शन रावसाहेब चक्रे
आजचा वाढदिवस: विजय बांदल
आजचा वाढदिवस: श्रीकांत निचित
आजचा वाढदिवस: स्वप्निल बोरकर
आजचा वाढदिवस: अ‍ॅड अशोकबापु पवार
आजचा वाढदिवस: प्रा. सतिश धुमाळ, सर
आजचा वाढदिवस: श्री सुनील भोंगळ
आजचा वाढदिवस: अजित वाघमारे
आजचा वाढीदिवस: भाऊसाहेब धावडे
आजचा वाढदिवस: रविबापु काळे
आजचा वाढदिवस: विशालशेठ घायतडक
आजचा वाढदिवस: पै. मंगलदास बांदल
आजचा वाढदिवस: श्री महेश गोसावी
आजचा वाढदिवस: श्री प्रशांत थोरात
आजचा वाढदिवस: कु काव्या किरण ओव्हाळ
आजचा वाढदिवस: अ‍ॅड संतोष माळी
आजचा वाढदिवस: अजयशेठ हिंगे पाटील
आजचा वाढदिवस: राहुल बांदल
आजचा वाढदिवस: श्री हिमांशुराजे पवार
आजचा वाढदिवस: अ‍ॅड. संजय सावंत
आजचा वाढदिवस: सोमेश साकोरे
आजचा वाढदिवस: श्री प्रकाश शिंदे
आजचा वाढदिवस: कु. तन्वी नंदकुमार शेळके
आजचा वाढदिवस: मितेशभैय्या गादिया
आजचा वाढदिवस: सचिन परभाने
आजचा वाढदिवस: श्री दत्तात्रय महादेव भगत
आजचा वाढदिवस: श्री. संकेत कर्नावट
आजचा वाढदिवस: एकनाथ कोहकडे
आजचा वाढदिवस: दत्तात्रय काळे
आजचा वाढदिवस: भाऊसाहेब गवारे
आजचा वाढदिवस: प्रताप भोईटे (सर)
आजचा वाढदिवस: आदिक कुसेकर
आजचा वाढदिवस: साक्षी भानुदास बिरादार
आजचा वाढदिवस: श्रीपाद वाळुंज
आजचा वाढदिवस: पोपटराव शेलार
आजचा वाढदिवस: डॉ आकाश सोमवंशी
आजचा वाढदिवस:- सार्थक कर्नावट
आजचा वाढदिवस: गणेश (तात्या) जामदार
आजचा वाढदिवस: नामदेवराव पाचुंदकर
आजचा वाढदिवस: गणेशशेठ बत्ते
आजचा वाढदिवस:- ज्ञानदेव मारुती भगत
आजचा वाढदिवस: अतुल रामदास थोरवे
आजचा वाढदिवस: वैभवी संदीप घावटे
आजचा वाढदिवस: समर्थ पंडीत जाधव
आजचा वाढदिवस: श्रावणी पप्पू दौंडकर
आजचा वाढदिवस: सौ. मनिषा कैलास खेडकर
आजचा वाढदिवस: श्री सुनील चंद्रकांत इसवे
आजचा वाढदिवस: ओम संदीप कुटे
आजचा वाढदिवस: संभाजीराजे कर्डीले
आजचा वाढदिवस: पांडुरंग निचीत सर
आजचा वाढदिवस: संतोष बेंद्रे
आजचा वाढदिवस: मिलिंद दशरथ नवले
आजचा वाढदिवस: सतीश पाचर्णे
आजचा वाढदिवस: पूजाताई प्रदीपदादा कंद
आजचा लग्नाचा वाढदिवस वैशाली वाखारे आणि दादाभाऊ वाखारे
आजचा वाढदिवस: प्रविण गायकवाड
आजचा वाढदिवसः दिलीप थोरात (सर)
आजचा वाढदिवस पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील
आजचा वाढदिवस: रेखाताई मंगलदास बांदल
आजचा वाढदिवस: गणेशराव काळे
जयवंत भगत
वाढदिवस म्हणजे आनंदी आनंद...