शिरूर तालुक्यातील गावांची यादी

आपल्या गावची संपूर्ण माहिती, छायाचित्रे ठेवण्यासाठी संपर्कः तेजस फडके- 9766117755 / 9423020103

आपल्या गावची संपूर्ण माहिती, छायाचित्रे ठेवण्यासाठी संपर्कः तेजस फडके- 9766117755 / 9423020103

शिरूर तालुक्यातील गावांच्या यादीमध्ये नवनिर्वाचीत सरपंच, उपसरपंद आणि
सदस्यांची माहिती व छायाचित्रे व मुलाखती ठेवल्या जातील.
संपर्कः तेजस फडके- 9766117755 / 9423020103

वाघाळे

कारेगाव

मांडवगण फराटा

कुरुळी

कोंढापुरी

इनामगाव

निमगाव म्हाळुंगी

निमगाव भोगी

आण्णापूर

मलठण

आपटी

मोटेवाडी

कोळगाव डोळस

विठ्ठलवाडी

खैरेनगर

सणसवाडी

चिंचोली मोराची

वरुडे

टाकळी हाजी

हिवरे

पारोडी

गुनाट

तांदळी

काठापूर खु.

पिंपरी दुमाला

कान्हूर मेसाई

नागरगाव

कवठे यमाई

भांबर्डे

करंजावणे

निर्वी

गणेगाव दु.

वाडापुन.

चांडोह

शिरसगाव काटा

जांबूत

सादलगाव

पाबळ

वडगाव रासाई

तर्डोबाची वाडी

रावडेवाडी

पिंपरखेड

करंदी

धानोरे

केंदूर

बुरुंजवाडी

उरळगाव

निमगाव दुडे

कळवंतवाडी

वडनेर खु.

गोलेगाव

शिक्रापूर

जातेगाव बु.

सरदवाडी

न्हावरा

शिरूर

तळेगाव ढमढेरे

आलेगाव पागा

पिंपळे खा.

आमदाबाद

धामारी

कासारी

बाभुळसर खु.

आंबळे

निमोणे

खंडाळे

मुखई

गणेगाव खा.

वाजेवाडी

चिंचणी

शिरूर ग्रामीण

टाकळी भीमा

सोनेसांगवी

ढोकसांगवी

रांजणगाव गणपती

पिंपळे जगताप

कर्डेलवाडी

दहिवडी

रांजणगाव सांडस

बाभुळसर बु.

आंधळगाव

करडे

कोरेगाव भीमा

मिडगुलवाडी

खैरेवाडी

वढू बु.

चव्हाणवाडी

शिंदोडी

जातेगाव खु.

सविंदणे

डिंग्रजवाडी

शास्ताबाद

पिंपळ सुटी

फाकटे

दरेकरवाडी

 
   

 

Title: shirur taluka gaon list
प्रतिक्रिया (5)
 
अर्जुन बापुराव वर्पे
Posted on 26 May, 2021

खुपच छान छान काम आहे.

शिवाजी नामदेव शिंदे
Posted on 27 September, 2020

आमच्या पण गावाचे नाव नाही गणेगाव दुमाला

Swapnil Jadhav
Posted on 25 July, 2020

K खूपच छान..

Bhau Pange
Posted on 8 July, 2020

आमच्या गावाचं नाव कुठे आहे निमगाव दुडे

अशोक पाटीलबुवा सोनवणे
Posted on 7 July, 2020

खुप छान